İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı

249.90 Orijinal fiyat: ₺249.90.224.90Şu andaki fiyat: ₺224.90.
Romaneks
Kategoriler:

İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı Kitap Açıklaması

 

İcra ve İflâs Hukuku kitabı, ayrı bir başvuru kitabı ile ders kitabı olarak iki şekilde basılmaktadır. Kitapta bugüne kadar, bibliyografyaya, gerektiğinde doktrin tartışmalarına ve (icra hukukunun biraz da içtihat hukuku hâline gelmesi sebebiyle) uygulama bakımından da önem taşıyan Yargıtay kararlarına yer verilmiş.

Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla hazırlanan İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabının asıl amaç, icra ve iflâs hukuku bilgisinin lisans seviyesinde sistematik bir şekilde verilmesi olduğu için gerektiği ve zorunlu olduğu ölçüde uygulamaya ve doktrindeki tartışmalara değinilmiş, bibliyografya, geniş Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları atfına ve ayrıntılı tartışmalara yer verilmemiş.

Bu basıda, özellikle 7155 sayılı “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” ile abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarının tahsili için kabul edilen özel takip yolu kapsamlı şekilde, ayrı bir paragrafta değerlendirilmiş.

(Önsözden)

Konu Başlıkları
İcra Hukuku
İflas Hukuku
Konkordato
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
İptal Davası
İcra Suçlarının Genel Esasları

ukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir