Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri

395.00 Orijinal fiyat: ₺395.00.364.90Şu andaki fiyat: ₺364.90.
Romaneks
Kategoriler:

Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri Kitap Açıklaması

Bu kitap günümüz iktisat yazınının hakkınca anlaşılması için kaçınılmaz hale gelen temel matematiksel yöntemleri, iktisat öğrenimi gören öğrenciler tarafından kapsamlı olarak öğrenilmesi için yazıldı. Ne yazık ki, çok kimse için matematik öğrenme acı ilaç alma gibidir – mutlaka gerekli ama son derece tatsız bir iş. “Matematik korkusu” olarak da adlandırılan böylesi bir tutumun kökeni -inanıyoruz ki büyük ölçüde matematiğin öğrencilere sunulmasında sıklıkla izlenen o uğursuz tavırda yatmaktadır. Kısa ve öz olmanın zarafet olduğu inancıyla, açıklamalar çoğu zaman açıklık sağlamayacak ölçüde kısa tutulmakta ve bu da öğrencilerin kafasını karıştırarak hak etmedikleri bir entelektüel yetersizlik duygusuna yol açmaktadır. Aşırı formal bir sunuş tarzı, sezgisel açıklamalar ve “geçerliliği” konusunda örneklerle desteklenmediğinde motivasyonu ortadan kaldırabilir. İşlenen konularda dengesiz bir ilerleme, belli bazı matematiksel konuların gerçekte olduklarından daha zor görünmelerine yol açabilir. Son olarak, alıştırma problemlerinin münhasıran karmaşık ve zor tutulması, arzu edildiği gibi düşünmeyi teşvik etmek yerine öğrencinin kendine güvenini yerle bir edebilir.

Kitabın yazarları kitapla ilgili yazdıkları önsözde yukarıda sıralanan olguları dikkate alarak kitabın yazı sürecini şöyle özetlemişler: “Bütün bunları dikkate alarak, korku yaratan özellikleri en aza indirmek için çok ciddi bir gayret sarf ettik. Üstü kapalı açıklamalar yerine, olabildiğince sabırlı açıklamalar verdik. Üslubu bilerek resmiyetten uzak ve “okuyucu dostu” olarak seçtik. Rutin olarak, kitabı okurken öğrencilerin kafasında oluşabileceğini düşündüğümüz soruları öngörmeye ve cevaplamaya çalıştık. Matematiğin iktisat için geçerliliğini vurgulamak için öncelikle iktisatçının analitik gereksinimlerinin ilgili matematiksel tekniklerin incelenmesini gerektirdiğini gördükten hemen sonra, bu teknikleri uygun iktisadi modeller ile örneklendirerek sunduk. Yine, matematiksel aletler çantasını, temel nitelikteki aletler daha sonra ele alınacak daha ileri aletler için bir atlama taşı hizmetini görecek şekilde çok dikkatlice geliştirilmiş bir program üzerine inşa ettik. Uygun olan her yerde, grafiksel gösterimlerle cebirsel sonuçlar görsel olarak desteklendi. Ve alıştırma problemlerini, yeni başlayanları farkında olmaksızın hayal kırıklığına uğratacak ve gözünü korkutacak keskin meydan okumalar olarak değil de kavramalarını kolaylaştıracak ve kendine güvenlerini pekiştirecek alıştırmalar olarak tasarladık.”

İçindekiler:

 • Matematiksel İktisadın Doğası

 

 • İktisadi Modeller

 

 • İktisatta Denge Çözümlemesi

 

 • Doğrusal Modeller ve Matris Cebri

 

 • Doğrusal Modeller ve Matris Cebiri (Devamı)

 

 • Karşılaştırmalı Durağanlıklar ve Türev Kavramı

 

 • Türev Alma Kuralları ve Karşılaştırmalı Durağanlıklarda Kullanışları

 

 • Genel Fonksiyon Modellerinde Karşılaştırmalı Durağanlık Çözümlemesi

 

 • Optimizasyon: Denge Çözümlemesinin Özel Bir Çeşidi

 

 • Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları

 

 • Birden Çok Seçim Değişkeni Durumu

 

 • Eşitlik Kısıtlamaları Altında Optimizasyon

 

 • İleri Optimizasyon Konuları

 

 • İktisadi Dinamiklik ve İntegral Kalkülüsü

 

 • Sürekli Zaman: Birinci-Mertebe Türevsel Denklemler

 

 • Yüksek Mertebe Türevsel Denklemler

 

 • Kesikli Zaman: Birinci-Mertebe Fark Denklemleri

 

 • Yüksek Mertebeden Fark Denklemleri

 

 • Eşanlı Türevsel Denklemler ve Fark Denklemleri

 

 • Optimal Kontrol Teorisi

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir