XI-XX YÜZYILLAR ARASINDA MANAVGAT’IN SOSYO-EKONOMİK GELİŞİMİ / MAHMUT ÖZ

98.00 Orijinal fiyat: ₺98.00.81.00Şu andaki fiyat: ₺81.00.
Romaneks

Stokta

MAHMUT ÖZ

XI-XX YÜZYILLAR ARASINDA MANAVGAT’IN SOSYO-EKONOMİK GELİŞİMİ

KİTAP AÇIKLAMASI;

Bir kitap, belli bir iddia için yazılmalıdır. Önceki bilgilerin aktarılması, farklı bir bakış açısı getirilemiyorsa, o kitap bilineni tekrarlamak anlamına gelir.
Elinizdeki kitap yeni bir paradigma iddiasındadır.
1) Manavgat’ta gelen Türk boyları belli bir strateji ile bölgeye yerleşmişlerdir.
2) Türk Devlet Felsefesi, bilinenin aksine bir gaza kültüründen değil, “Sürdürülebilir bir ekonomik model” için fetihler yapılmıştır.
3) “Aç milleti doyurdum, az milleti çok ettim” kadim kültürünün başarılı bir uygulamasını Anadolu’da uygulamış, Arap Ordularının başaramadığı yerleşmeyi Türkler başarmıştır.
4) Anadolu’nun kalkınması için ticaret yollarının güvenliği bir kalenin güvenliğinden daha önemlidir.
5) İlk defa uluslararası ticaret sigortasını Selçuklu Türkleri yapmıştır.
6) Konar göçerlik, çaresizliğin, fakirliğin veya alışkanlığın eseri olarak meydana gelmiş bir yaşam biçimi değildir.
7) Konar göçerlik sürdürülebilir ekonominin vaz geçilmez unsurlarıdır.
8) Konargöçerler zamanının en zengin insanları idi. Çünkü nakit paraya sahiptiler. Toprak sahipleri ürettikleri ürünü bir yılda elde etmektedirler ve ürün bozulmadan satmak zorunda idiler. Konargöçerlerin hayvanları ise nakit para hükmünde olup, her an paraya çevrilebilmekteydi.
9) Bize batıdan geldiği söylenen birçok ürünün 1500’lü yıllarda Manavgat’ta yetiştiğini gösteren vergi kayıtları ile anlaşılmıştır.
10) Piyaz, turunçgiller, patates, susam, pamuk, uçucu yağ eldesi ve boyahanesi ile spesifik ürünlerin üretimi yapılmıştır.
11) Kervansaraylar, hanlar, ticaret yolları, köprüler, çeşmeler ile kalkınma için gerekli alt yapı elemanlarının yapıldığı ve korunduğu görülmektedir.
Türklerin Manavgat’ta geldiği 1225 yılından, yirmi yüzyıla kadar uzanan bir süreçte, Manavgat’ta meydana gelen ekonomik üretimleri, gelirleri, vergileri; 1440 yılına, 1530 ve 1575 yılına ait Osmanlı Tımar defterleri tek tek incelenerek kaydedilmiştir.
Bugüne kadar yapılmamış bir çalışma, kapsamlı olarak ilk defa kitaplaştırılarak, araştırmacıların ve halkımızın istifadesine sunulmuştur.


MAHMUT ÖZ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “XI-XX YÜZYILLAR ARASINDA MANAVGAT’IN SOSYO-EKONOMİK GELİŞİMİ / MAHMUT ÖZ”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir